Månedens gjesteblogger: fylkesordfører Gunnar Viken

Elev- og lærlingombudets rolle er meget viktig for fylkestingets ønske om åpenhet og inkludering i alt vi foretar oss. Det var et bevist valg fra fylkestinget da det for syv år siden etablerte det første ombudet for elever og lærlinger I Nord-Trøndelag. Begrunnelsen var et ønske om et ombud som alle elever og lærlinger kunne […]


Elev- og lærlingombudet har fått nettside!

Nå har elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag fått egen nettside! Her kan du som er elev, lærling, tillitselev eller andre interesserte finne informasjon om dine rettigheter i videregående opplæring, lese om hvordan du kan klage på karakter eller finne forslag til hvordan elevrådsarbeidet kan organiseres. Med andre ord; her finner du det du trenger. Og […]


Skolebesøk på Inderøy VGS

I går var jeg på skolebesøk hos Inderøy VGS. Med meg på lasset hadde jeg Mona Jønvik, som er redaktør for UngiNT sine nettsider. På skolen deltok jeg på et elevrådsmøte, der jeg fikk presentert meg og snakket litt om hva elevombudet gjør. Jeg fikk også møtt elevrådets kontaktlærer Johannes, og snakket med han og […]