Månedens gjesteblogger: fylkesordfører Gunnar Viken

Elev- og lærlingombudets rolle er meget viktig for fylkestingets ønske om åpenhet og inkludering i alt vi foretar oss.

Det var et bevist valg fra fylkestinget da det for syv år siden etablerte det første ombudet for elever og lærlinger I Nord-Trøndelag. Begrunnelsen var et ønske om et ombud som alle elever og lærlinger kunne kontakte til fortrolige samtaler dersom noe var ugreit, og samtidig ønske om å komme med forslag til forbedringer.  Opphavet til denne ideen kom fra Ungdomskonferansen i Nord-Trøndelag.

Min erfaring er at dette har vært en suksess fra starten av. Den årlige rapporteringen fra Elev- og lærlingombudet til fylkestinget har gitt fylkestinget stor innsikt i hva elevene og lærlingene er opptatt av. Denne informasjonen bidrar til forbedringer og utvikling av fylkestingets politikk.

Mitt ønske og mål er at alle skal oppleve skolehverdagen som god, trygg og meningsfull. Derfor er det viktig at alle bidrar i denne sammenhengen gjennom vårt felles ombud. Ved behov, benytt vårt gode ombud.

Lykke til med en god skolehverdag.

Gunnar Viken

fylkesordfører