Skolebesøk på Verdal VGS

Mandag 5. mars var jeg på skolebesøk på Verdal VGS. Jeg ble møtt av et engasjert elevrådsstyre og en like engasjert kontaktlærer og rektor.

På skolen deltok jeg på elevrådsmøte og fikk presentert hva elevombudet gjør, og hva man kan kontakte meg om. Elevrådsmøtet var det første møtet til det nye elevrådsstyret, og det lover veldig bra for framtida. De hadde saker på agendaen som elevrådet mente noe om, blant annet ble det stemt over hvilket prosjekt de ønsker at Operasjon Dagsverk skal ha høsten 2012.

Etter elevrådsmøtet hadde jeg et eget møte med elevrådsleder Hans Kristian, rektor Ragnhild og kontaktlærer Ole Anton. Vi snakket om hvordan de samarbeider for å få et godt elevdemokrati og sikre god elevmedvirkning på skolen, og hvordan de arbeider med skolemiljøet. Verdal VGS arrangerer en veldig bra internasjonal uke hver høst i, og de har også vunnet nasjonal pris for opplegget sitt. Jeg håper jeg får komme på besøk til høsten!

På slutten av dagen hadde jeg en mini-skolering med elevrådsstyret. De ble valgt nå på nyåret, og hadde en fin blanding av nye og gamle medlemmer.

Det var et veldig inspirerende skolebesøk, og jeg ser frem til å komme tilbake igjen til høsten.