Ombudet er på Elevtinget 2012!

Elev- og lærlingombudet er på plass på Elevorganisasjonens elevting i Oslo, 12.-17. mars. Elevtinget foregår på Oslo Kongressenter og samler over 500 elever fra hele landet for å diskutere hva Elevorganisasjonen skal arbeide med og hva de skal mene.

I løpet av de første dagene har både kunnskapsminister Kristin Halvorsen og HKH Kronprins Haakon Magnus gjestet Elevtinget, holdt tale og vist film. Kunnskapsministeren svarte på spørsmål fra elevene i salen, og ble stilt til veggs av engasjerte elever som stilte gode spørsmål om viktige temaer for elever i den norske skolen. Lite lovnader ble gitt, men kunnskapsministeren omtalte narkorazziasaken i Osloskolen ved å si at: – Alle elever har akkurat samme rettigheter som alle andre innbyggere i Norge. Det kan kun tolkes dithen at hun er enig i at disse aksjonene er ulovlige. (Du kan lese mer om denne saken her.)

Nord-Trøndelag er tilstede med en egen delegasjon på ca. 20 elever fra Elevorganisasjonens fylkesstyre og medlemsskoler.