Gratis elevrådsstyreseminar 4. oktober!

For første gang arrangerer elev- og lærlingombudet eget skoleringsseminar for elevrådsstyrene i Nord-Trøndelag, i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Alle elevrådsstyrene blir invitert til et dagsseminar med skolering i styrearbeid, engasjement, skolemiljø og elevrådsarbeid. I tillegg inviteres elevrådskontaktene som i tillegg til får en egen opplæringsbolk om det å være elevrådskontakt. Tanken er å både tilby kompetanseheving til elevrådsstyret og elevrådskontakten, og samtidig skape en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Rektorene er også hjertlig velkomne til å delta.

Seminaret finner sted torsdag 4. oktober kl. 9-16, på Grand Hotel Steinkjer. Seminaret er gratis for deltakerne. Lunsj og forfriskninger er inkludert. Skolene oppfordres til å legge til rette for felles skyss.

Påmeldingsfrist er 10. september.

Mer informasjon om programmet kommer!

Påmeldingsskjema

  • Add a new row
    Trykk på pluss-tegnet for å legge til flere
  • Vennligst skriv inn ordene som vises i boksen.