Hva er et elev- og lærlingombud?

Elev- og lærlingombudet ble opprettet i 2001. Her kan du lese om elevombudets arbeidsoppgaver, hvorfor vi har et slikt ombud og hvem ombudet er.