Skoleturne med elevombudet 2012

I september og oktober får alle skolene i Nord-Trøndelag besøk av elev- og lærlingombudet. På skoleturneen skal ombudet besøke elevrådet og ha skolering med elevrådet, men alle kan komme å ta kontakt og spørre om det de lurer på i pausene. I tillegg til ombudet er også en fra UngiNT med, som kan svare på spørsmål på om tiltak for ungdom i fylket vårt.

Det blir forhåpentligvis 11 spennende og lærerike besøk, elev- og lærlingombudet ser veldig frem til å møte alle de nye (og gamle) tillitselevene!

Her kan du se når ombudet kommer på din skole:

10. september – Leksvik VGS

14. september – Levanger VGS

17. september – Verdal VGS

19. september – Meråker VGS

20. september – Ole Vig VGS

24. september – Grong VGS

27. september – Olav Duun VGS

28. september – Ytre Namdal VGS

1. oktober – Steinkjer VGS

2. oktober – Mære VGS

5. oktober – Inderøy VGS