Konkurranse!

Omslagets viktigste formål er å gi elevene lyst til å bruke boka. Det skal stå ”Skoledagboka 2013-2014” godt synlig på forsiden. Nord-Trøndelag fylkeskommunes visjon «Her alt e mulig – uansett!» bør være «synlig» i designet (må ikke å tolkes bokstavelig), og logoen til Nord-Trøndelag fylkeskommune bør være med på forsiden og/eller baksiden av boka. Utover dette er det ikke noe krav at fylkeskommunens designmal følges. Du finner mer info om Nord-Trøndelags designmal samt logoer til nedlasting på www.ntfk.no.

Alle forslagene vurderes av en egen jury bestående av elev- og lærlingombudet og kommunikasjonsavdelingen i fylkeskommunen. Juryen velger de beste forslagene ut fra kreativitet, design og ut fra hvor godt forslaget treffer målgruppen. Disse legges ut til en avstemming på www.eloint.no slik at dere som elever selv kan være med og bestemme hvilket omslag dere liker best. Når forslagene legges ut til avstemming vil det ikke komme fram hvem som har laget dem.

Slå deg løs! Få med deg noen venner eller lag et forslag selv. Forslaget settes opp som en dobbel A5 side og sendes i PDF format (maks 5MB) til torun.hegre@ntfk.no innen 22. mars. Husk å skrive navn, klasse, skole og kontaktinfo i e-posten slik at vi enkelt kan få tak i deg. Dersom ditt forslag brukes premieres du med en iPad-mini.

Konkurransen er åpen for alle elever ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag.

Spørsmål?

Kontakt elev- og lærlingombudet.