Elever og lærlinger som er hybelboere

Elever og lærlinger som bor på hybel i Nord-Trøndelag har fra og med 19. august et kollektivt medlemsskap hos Leieboerforeningen gjennom Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag.

Bakgrunnen for denne ordninga er henvendelser fra elever og lærlinger som har vært uheldige og blitt utsatt for dårlige utleiere. De aller, aller fleste som leier ut hybler til unge gjør dette på en ryddig og ordentlig måte. Og uten disse ville det for mange elever og lærlinger vært vanskelig å gå på skole eller få læreplass. Utleiemarkedet kan være vanskelig å forstå og mange steder også vanskelig å komme inn på, og dessverre er det slik at noen utleiere utnytter dette. Derfor bør alle elever og lærlinger, og gjerne foreldre og foresatte, sette seg inn i lover, regler, rettigheter og plikter som kommer med det å leie hybel. Det er husleieloven som regulerer leie av bolig. Her står det om hvilke krav det stilles til utleieenheten (hybelen), og hvilke rettigheter både leietaker og utleier har.

På jakt etter et sted å bo

Det første du må gjøre er å finne ut hvordan leiemarkedet er der du skal bo og gå på skole. Kanskje kan skolen hjelpe deg med informasjon om området og hvordan boligmarkedet er. Det viktigste er å finne ut hva slags nivå husleie ligger på, og hvor det er lurt å bo. Husk at kollektivtilbudet kan være like viktig som avstand til skolen/sentrum!

Når har du funnet ut hvor du vil bo og hvor mye det vil koste, så er det bare å finne «drømmeboligen». Det mest effektive er ofte å sette inn en annonse i lokalavisa og henge opp på lokalbutikken, bruk  finn.no og hybel.no i de litt større byene.  Tenk på annonsen som en jobbsøknad og vær ærlig om hvem du er og slags bosted du ønsker.

Flytte inn

Når du har funnet en leilighet/hybel du ønsker å leie, er det viktig å sjekke et par ting før du signerer leiekontrakt. Det viktigste er at sikkerheten er i orden, og spesielt at det finnes minst to rømningsveier fra soverommet ditt (se boligjegeren.no for mer informasjon om dette). Når dette er i orden må du forsikre deg om at det er en egen depositumskonto for depositumet ditt, og en skriftlig kontrakt som inneholder dine og utleiers rettigheter og plikter. Det er utleier som skal betale for opprettelse av egen depositumskonto. Leieboerforeningen og Forbrukerrådet har gode maler for en husleiekontrakt og hva en slik skal inneholde.

Det er også lurt å lage en oversikt over hva slags utstyr som følger med leiligheten og ta bilder av leiligheten før du flytter inn, slik at utleier ikke skylder på deg for skader som var der før du flyttet inn.

Mens du bor

Når du har flyttet inn er det viktig at du passer på at du får bruke leiligheten som din egen. Når du har leid den av utleier er det du som disponerer den, og utleier kan ikke komme og gå som han vil. Samtidig er det viktig at du sier ifra om ting som går i stykker, så utleier kan fikse det. Hvis det dukker opp en stor mangel, men utleier nekter å fikse det kan du holde tilbake en del av husleien. I slike situasjoner bør man alltid forsøke å ordne opp så fort som mulig med utleier. Hvis du må holde tilbake husleie, så bør du sette pengene inn på en sperret konto som du og utleier oppretter sammen, slik at du ikke blir beskyldt for å ikke betale for deg.

Det er også viktig å huske på hva slags vedlikehold av hybelen du har ansvar for, og gjennomføre det på en god måte, så utleier ikke har noe å klage på når du flytte ut.

Flytte ut

Når du har bestemt deg for å flytte ut er det viktig at du sier i fra til utleier så fort som mulig, og du bør gjøre det skriftlig. Sannsynligvis har du oppsigelsestid på hybelen, hvor lenge denne er skal stå i leiekontrakten. Når dagen for utflytting har kommet, bør du ha med et utflyttingsskjema som utleier kan signere på som sier at leiligheten er i ok stand og at du har levert nøklene.

Etter dette går dere sammen til banken og tar ut depositumet med renter som du skal ha. Hvis utleier er vanskelig og ikke vil være med til banken kan du gå alene og vise dem utflyttingsskjemaet. Da vil banken registrere det og hvis de ikke har hører noe fra utleier i løpet av noen uker vil du få utbetalt depositumet med renter.

Kontaktinformasjon til Leieboerforeningen

Er du elev, lærling, forelder eller foresatt og har spørsmål om å leie hybel, lovverk eller andre ting knyttet til dette teamet? Ta kontakt med Leieboerforeningen.

Kontaktperson hos Leieboerforeningen i Midt-Norge:

Martin Gustavsen, mg@lbf.no, 940 19 302.

Juridisk avdeling:

lbf@lbf.no, 24 14 91 00.

 

Denne teksten er forfattet i samarbeid mellom Leieboerforeningen og Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag.