Ferskis!

Første skoledag etter sommerferien, er som regel fylt med spenning, forventning og glede. Spesielt tydelig blir det når elevene er helt ferske.

En svært så spent jente var Benedicte Oppedal. Hun kommer fra Sogn og starter første året på linje for skyting ved Meråker videregående skole. Sammen med familien har hun reist langt for å starte på den landsdekkende linja. En noe sjenert Benedicte kan fortelle at det blir spennende å lære mer om skyting, og være i et miljø hvor flere er opptatt av det samme. Skytingen har hun drevet med i omtrent syv år, og satser nå fullt og helt. Kontaktlærer Elisabeth Aavik legger til at det vil være nyttig å gjøre unna skytetreningen på dagtid, da det frigjør tid til lekser, venner og sosialt samvær, noe skolen legger stor vekt på. Hovedlærer for skyting, Knut Bakken er sikker på at dette kommer til å bli tre spennende år for Benedicte.

Benedicte med familie

En ny start
Mandag 19.august var vg1-elever og foreldre/foresatte ved Meråker videregående skole samlet for et felles velkommen. Sammen med flere av skolens egne ansatte sto Torun Hegre, elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag, for en introduksjon som handlet om rettigheter, elevdemokrati og utfordringer i forhold til det å bo på hybel.

Meråker videregående er en skole som består av omlag 200 elever, hvor ca 85% av disse er hybelboere. Dette gjør at det naturlig dukker opp spørsmål omkring tema. Som et kjempetilbub, har alle elevene fått kollektivt medlemskap i leieboerforeningen gjennom elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag.

Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag har eksistert siden 2003 og skal være en støttespiller som bidrar til at elever får større innflytelse i sin skolehverdag. Den beste måten å være med å påvirke på, er gjennom elevrådet. Hegre forteller at elevrådet kan brukes som en kanal og bindeledd mellom elev, lærer og skole.

Elev- og lærlingombudet besøker alle de videregående skolene i fylket i høst, her kan du se når din skole står for tur.

ELOiNT