Hvordan får jeg læreplass?

Ved skolestart i høst sto 250 ungdommer som ønsket å bli lærlinger uten læreplass i Nord-Trøndelag. Hva kan du gjøre for å skaffe deg læreplass?

Rett til læreplass?

I Norge har alle ungdommer rett til videregående opplæring, 3 år i skole eller 4 år i skole + lærebedrift. Utfordringen med den siste varianten er at du ikke har rett på læreplass, og at det dessverre ikke er nok læreplasser til alle som ønsker det. Det er et felles ansvar for å bidra til fagopplæringa i Norge; skolene gir teoretisk opplæring i skole og bedrifter gir den praktiske opplæringa i sin bedrift. Det er et problem for dette samarbeidet at ikke flere bedrifter tar sin del av ansvaret og tilbyr ungdommer læreplass. Fremtidens arbeidsliv vil fortsatt være avhengig av fagarbeidere, slik som i dag. Og uten nok læreplasser får vi ikke utdannet alle de fagarbeiderne vi trenger.

Hva gjør jeg nå?

Det er viktig å starte tidlig på våren og søke etter en aktuell læreplass. Det er det sikkert kjipt og høre etter sommerferien, når du har brukt hele våren og sommeren på nettopp det. Men det er ikke for sent! En kontrakt om å være lærling i en bedrift (lærekontrakt) kan inngås hele året, og du kan begynne læretida så godt som når som helst. Så, ikke gi opp enda.

Mange bedrifter har lite aktivitet i sommerferien, og særlig med nyansettelser. Nå som sommerferien er over tar aktiviteten seg gradvis opp igjen. Spør igjen hos bedrifter du tidligere har søkt hos, men ikke fått svar fra. Har de funnet om de skal ta inn lærlinger denne høsten? Kontakt andre bedrifter som driver innenfor ditt fagområde, og spør om de er interesserte i å gi deg en mulighet som lærling hos de. Hvis du har mulighet til å møte opp personlig, så er det alltid best. Hvis det er langt å reise så kan du ringe og spørre, og eventuelt sende en søknad. Det er viktig at du har med søknad og CV når du oppsøker bedrifter personlig også. Da viser du at du er interessert, og har lagt ned en liten innsats før du oppsøker bedriften også. For å finne aktuelle bedrifter og søke om læreplass, så bruk nettverket ditt. Kanskje har du familie, venner, venners familie, naboer som jobber i aktuelle bedrifter? Spør de om hjelp og råd for å komme i kontakt med de riktige personene i bedriften.

Søk i hele fylket hvis du har mulighet til å flytte på deg. Du kan også søke i bedrifter i andre fylker om læreplass. I den fasen av livet der du tar utdanning, så er det ikke uvanlig å måtte flytte litt på seg. Tenk at det er for en kortere periode, og at det er det som skal til for at du skal få fullført den utdanninga du har begynt med. Hvis du får læreplass langt unna slik at du må flytte, så kan du også få mer i støtte fra Lånekassen. Alle lærlinger har mulighet til å søke om støtte fra Lånekassen. Elev- og lærlingombudet har også informasjon til hybelboere som du kan ha nytte av.

Hva skjer hvis jeg ikke får læreplass?

Hvis du ikke får læreplass, så har du fortsatt rett til å få fullføre videregående opplæring og har krav på et annet tilbud fra fylkeskommunen. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for videregående opplæring. I Nord-Trøndelag gis det først tilbud om et læreplasskurs organisert ved flere skoler i fylket. I år er kursene på Ole Vig, Verdal og Olav Duun. De som fortsatt står uten læreplass etter dette kurset får tilbud om alternativ opplæring i skole (AOS) som er en mulighet til å ta fagbrevet i skole med elevstatus. De som har rett til disse tilbudene skal ha fått informasjon om dette. Spørsmål om læreplasskurs eller alternativ opplæring i skole kan rettes til Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Ungdom mellom 16 og 21 år som ikke har skoleplass eller læreplass skal følges opp av Oppfølgingstjenesten (OT) for å få hjelp til å finne et opplegg innenfor opplæring og/eller arbeid som passer for de. Du kan lese mer om OT og hvordan du kontakter de på Nord-Trøndelag fylkeskommunes nettsider.

Hvorfor bør bedrifter ta inn lærlinger?

Bedrifter som har faglært arbeidskraft, og som skal ha det i framtida må ta inn lærlinger for å sikre at de har tilgang på den arbeidskrafta de ønsker seg i framtida. Det er kort og godt deres samfunnsansvar å bidra til rekrutteringa innenfor sine fag! Bedrifter som tar inn lærlinger får oppfølging og tilskudd fra fylkeskommunen for å drive med opplæring. I Nord-Trøndelag finnes det også et spesielt stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter på kr. 50.000,- for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger.

Det er ikke vanskelig å bli ny lærebedrift, og hvis du som leter etter lærlingeplass kommer i kontakt med en bedrift som ikke er lærebedrift fra før, så kan de bli godkjent som lærebedrift ved å ta kontakt med fylkeskommunen. Tenk om du skaffer fylket et ny læreplass med din jakt på læreplass? Det kan mange ungdommer nyte godt av etter deg også.

Ved å ta inn en lærling får bedriften ny og fersk kunnskap rett fra skolen, de får en ny, motivert arbeidstaker som er ute etter å vise hva de er gode for og som ser ting med et nytt blikk. En lærling er et flott tilskudd til arbeidsmiljøet og bedriften – ta sjansen, bli lærebedrift!