Streik!

Skoleåret har startet med lærere i streik og en pågående konflikt mellom lærernes fagforeninger og skolenes arbeidsgiverorganisasjon. Hva skjer nå?

Lærerne streiker som et resultat av uenighet mellom lærernes fagforeninger og skolenes arbeidsgiverforening, Kommunenes Sentralforbund (KS). Streik er et lovlig virkemiddel i konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgiver, og det arbeides fra begge parter om å komme frem til en løsning som gjør at streiken av kan avsluttes. Dette arbeidet må alle ha respekt for og la gå sin gang.

Hvis du er nysgjerrig på hvorfor lærerne streiker, så kan du lese mer på Utdanningsforbundet sine nettsider eller spørre en lærer på skolen.

Streiken i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag er det per i dag tatt ut lærere i streik ved en videregående skole, Steinkjer VGS. Hvis streiken trappes opp og flere lærere tas ut i streik, kan flere skoler bli rammet.

For å holde deg oppdatert om hva som skjer og hvordan du som elev eller foresatt skal forholde deg til streiken, så kan du følge med på skolenes nettsider og rette eventuelle spørsmål direkte til skolen. Steinkjer VGS bruker også sin egen Facebook-side til å legge ut jevnlig informasjon.

Hva mener ombudet om streiken?

Elev- og lærlingombudet må som alle andre respektere den pågående konflikten, og er ikke en del av den. Som alle andre involverte og berørte, så håper ombudet at partene snart kommer frem til en løsning som gjør at streiken kan avsluttes og at elevene får den undervisninga de har rett på. Hvis streiken varer for lenge kan dette gå ut over det lovfestede minimumstilbudet som elevene skal ha av undervisning, og kan få konsekvenser for elevenes opplæring resten av året.