Elevrådsturne!

Høsten er en veldig hektisk, men spennende, arbeidsperiode for elev- og lærlingombudet. En av de største arbeidsoppgavene er elevrådsturneen der ombudet skal besøke alle de videregående skolene i fylket for å ha skolering med elevrådet.

I år gjennomfører elev- og lærlingombudet elevrådsturneen sammen med Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag, noe som ombudet setter veldig stor pris på.

Elevrådsturneen gjennomføres som et tretimers opplegg ute på skolen, for hele elevrådet på skolen. På noen skoler er både tillitselever og varatillitselever med. Programmet består av informasjon om rettigheter og plikter, og om elevrådsarbeid.

Når kommer elevrådsturneen til din skole?

24. september:   Inderøy VGS

29. september:   Grong VGS

30. september:   Ole Vig VGS

1. oktober:           Aglo VGS

2. oktober:          Meråker VGS

3. oktober:          Steinkjer VGS

16. oktober:        Ytre Namdal VGS

17. oktober:        Olav Duun VGS

22. oktober:       Verdal VGS

24. oktober:      Levanger VGS

29. oktober:      Leksvik VGS

6. november:    Mære landsbruksskole