Lærlingesamlinger 2014

Hver høst arrangeres det egne samlinger for de som har begynt på læretida si i løpet av sommeren og høsten. Det er fylkeskommunen og opplæringskontorene som arrangerer lærlingesamlingene, og i år er også elev- og lærlingeombudet med og planlegger og arrangerer samlingene.

Lærlingesamlingene er obligatoriske, og i tillegg til lærlingene så er også de faglige lederne deres i bedriftene invitert.

På lærlingesamlingene er det fokus på temaer som det er viktig at lærlingene har kunnskap om, samtidig som det er en arena for diskusjon og spørsmål. I år består programmet av poster som rettigheter og plikter m/ elev- og lærlingeombudet og LO, internasjonalisering og HMS.

Datoer for årets samlinger

13. oktober på Namsos (Rica Rock City)

14. oktober på Rørvik (Kysthotellet)

21. oktober på Steinkjer (Tingvold Park Hotell)

23. oktober på Verdal (Stiklestad nasjonale kultursenter)

4. november på Stjørdal (Quality Airport Hotell Værnes)

6. november på Steinkjer (Tingvold Park Hotell)

11. november på Verdal (Stiklestad nasjonale kultursenter)

Påmelding, program og mer informasjon kan du lese på ntfk.no.