Hva er en god leder?

Torsdag 12.februar møttes ledere og nestledere fra ni videregående skoler i fylket på elevrådslederseminar.