Hva er en god leder?

Tekst: Martine Torstad Arnø

Seminaret ble arrangert av elev-og lærlingombudet i Nord-Trøndelag, og seminaret gikk ut på å dele erfaringer, og lære mer om hvordan man skal være en god leder og nestleder.

Dagen startet med å bli bedre kjent med hverandre, og elevrådene de kom fra. Representantene som hadde møtt opp fra sin skole skulle diskutere hvilke forventninger de hadde til seg selv som leder, til styret, elevrådet og skolen.

Sarah Skage Elden og Lisa Finnanger  fra Olav Duun vgs fortalte at de forventer at alle i styret er engasjerte og skal kunne samarbeide. At skolen og elevene skal ta hensyn til valg som blir tatt, og respekterer det styret som er blitt valgt.

DSC_2287

Lærer mer om seg selv

Heidi Fuglesang fra Inderøy hadde dagens motivasjonsforedrag, og fortalte om sine erfaringer som leder. Hun har ikke selv vært leder i elevrådet, men koblet tråder fra både det å være storesøster, leder i NTBUR og fra lederrollen i Høyres studenterforbund.

– Man lærer mer om seg selv, skaffer seg gode erfaringer som kan brukes senere i livet, du lærer hvordan du kan gjøre andre rundt deg bedre og de andre få tillit til deg.

Men lederrollen passer ikke for alle.

– Det er hardt å være leder hvis du ikke liker å bli avbrutt, forteller Heidi. Det vil også være vanskelig å være en leder hvis man liker å få mest ros og oppmerksomhet selv, når man egentlig er den personen som skal gi ros til sitt styre.

Elevene fikk i oppgave å diskutere hva som var det beste med å være leder for elevrådet i skolen sin var. Noe av det de kom frem til var:

  • Du får være med å forandre
  • Du får gjøre hverdagen på skolen bedre for andre
  • Du får være en stemme på skolen din

DSC_2279

Skolemiljø

Tore Haugnes snakket også om elevene sitt skolemiljø og opplæringsloven. Han fortalte mye om hvilke rettigheter en skole har krav på, og hvorfor skolemiljøet var så viktig at det fikk et eget tilsyn. Han fortalte om hvordan man skal klage, på både lærere og miljøet på skolen. Hvor viktig det var at man må gå frem med seriøse argumenter, og at det er viktig å begrunne klagen med en henvisning.

Han forklarte også at opplæringsloven har nulltoleranse for mobbing

– Vi slipper aldri en mobbesak, før vi vet at offeret har det bra.

Elevting i mars

Videre i seminaret ble det også informert om elevtinget som skal finne sted i Oslo 2.-6.mars. Sindre Sollie snakket med stor entusiasme om elevtinget, og fikk frem hvor viktig det er med et eget elevting der alle elevrådsledere har en stemme.

Seminarets siste punkt var erfaringsutveksling, der Sarah Skage Elden og Lisa Finnanger fortalte hvordan elevrådet har jobbet med elevundersøkelsen, og finne hvilke punkter som burde jobbes bedre med på skolen via undersøkelsen. De fortalte også om deres samarbeid med Namsos Ungdomsråd når de arrangerte fakkeltog mot mobbing. Der hadde Sarah og Lisa laget en video, som de viste for hele skolen slik at Olav Duun skulle bli en synlig deltager ved fakkeltoget.

tor martin

Men elevrådslederen som kanskje hadde fått til mest siden sist seminar var Tor Martin Nordtømme fra Verdal videregående skole. Da han overtok som  leder så han at han måtte gjøre noen endringer for å få mer struktur og engasjement blant medlemmene. Han innførte noe som elevene kaller ” Tor Martin sitt prikksystem”. Dette systemet går ut på at alle som ikke møter opp på elevrådmøtene får et prikk i systemet, og skjer dette ved tre tilfeller til og vara ikke blir sendt, blir personen ”sparket” ut av elevrådet.

Nordtømme hadde lagt om strategien til rådet helt, og laget en ny struktur med mer disiplin. Noe som i dag fungerer kjempegodt, og elevrådet ved Verdal vgs har blitt et helt annet råd.

Fornøyde deltakere

Det var en fin dag, med mye prat, god mat og læring for elevrådsledere og nestledere ved videregående skoler i Nord Trøndelag.