Nytt fylkesstyre er valgt!

Det nye fylkesstyret for perioden 2016-2017. (Fra venstre) Anton, Wilhelm, Sondre, Ingvill, Mirande og Anton. Marte og Mia var ikke til stede.

 

Den 22. – 24. april avholdte Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag sitt 17. ordinære årsmøte. På årsmøtet holdt bl.a Fylkesråd for utdanning og kultur May Britt Lagesen, og Elev og Lærlingombudet Benthe Asp spennende foredrag for elevmassen. Det ble vedtatt nye styringsdokumenter og et helt nytt budsjett.

Fylkesstyret:

  • Fylkesleder: Sondre Elstad
  • Politisk nestleder: Wilhelm Olav Belbo
  • Organisatorisk nestleder: Ingvill-Marie Snerting Hopen
  • Fylkesstyremedlem: Marte Flaat
  • Fylkesstyremedlem: Kristian Fossland Domås
  • Fylkesstyremedlem: Mia Larsen Sveberg
  • Fylkesstyremedlem: Anton Størseth
  • DK – Leder: Mirande Mathilde Van Rossum