For elevråd i videregående skole

Her finner du som er tillitselev og elevrådsmedlem, elevrådsstyret og elevrådskontakten nyttig informasjon om elevrådsarbeid.

«Kokebøker» for elevråd og elevrådskontakt

Elev- og lærlingombudet utgir to «kokebøker», en for elevrådsarbeid og en for elevrådskontakten. Begge er laget i samarbeid med resten av ombudene i Norge. Ta kontakt med ombudet om du og skolen din ikke har flere papirutgaver igjen – så sender vi til dere.

Materiale for elevråd

På siden med materiale finner du maler/forslag til ulike dokumenter elev- og lærlingombudet har forstått at det er behov for ute på skolene. Bruk malene som dere selv ønsker på skolen, og tilpass de hvordan dere jobber og ønsker å jobbe i elevrådet.

Skolering med elev- og lærlingombudet

 Elev- og lærlingombudet arrangerer skoleringer for elevråd, elevrådsstyrer og elevrådskontakter. Les mer om hvem, hva og hvordan på skoleringssiden.