Skolering med ombudet

Elev- og lærlingombudet  har et ansvar for å fremme et bedre skoledemokrati og god elevmedvirkning i fylket, herunder arrangere skolering for elevrådene.

Fast skoleringsopplegg for elevråd

Hver høst etter at de nyvalgte elevrådene på skolene er på plass, reiser ombudet ut til alle skoler og arrangerer en heldags skolering for samtlige elever i elevrådet. På en slik dag blir det skolert i temaer som rettigheter og plikter, elevrådsarbeid, tale- og debatteknikk og hvordan man kan jobbe med konkrete saker. Dette er også en fin anledning for elevombudet å gjøre seg kjent, knytte kontakt med elevrådsstyrene og elevrådskontakten. Hvis noen skoler har spesielle ønsker om innhold i skoleringsopplegget så tas det såklart høyde for det.

Skoleringsseminar for elevrådsstyrer og elevrådskontakt

Nytt i 2012 er at ombudet også arrangerer en egen skolering for elevrådsstyrer og elevrådskontakter. Her er det ekstra påfyll for elevrådet innen temaer som engasjement, styrearbeid, forutsetninger og elevrådsarbeid, skolemiljø og et eget prosessopplegg som kan legge grunnlaget for elevrådsstyrets arbeid resten av skoleåret. Det er også et eget opplegg for elevrådskontaktene.

Bestille ombudet?

Ombudet stiller også opp på skolene  utenom «det vanlige» opplegget. Det er bare å ta kontakt for å få besøk av elevombudet. 🙂