Aktuelle lenker

Lenker til relevante sider

 

Utdanningsmyndigheter

Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Avdeling for videregående opplæring i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag

Vigo – Siden for deg som skal søke videregående opplæring

Vilbli – Fylkeskommunenes informasjonsside om videregående opplæring

 

Ombud, tilsyn og kontroll

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Samarbeidsorganet for ombud i videregående opplæring

Arbeidstilsynet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen – Sivilombudsmannen

 

Organisasjoner

Elevorganisasjonen – Interesseorganisasjon for elever og lærlinger

Operasjon Dagsverk – Solidaritetsaksjon for elever

Landsorganisasjonen (LO) – Fagbevegelse

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) – Fagbevegelse

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) – Organisasjon for arbeidsgivere (bedrifter)

Hovedorganisasjonen Virke – Organisasjon for arbeidsgivere (bedrifter)

Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd (NTBUR) – Paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner

Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag

 

Informasjon og hjelp