Om elevombudet

Elev- og lærlingombudet er fylkestingets ombud for videregående opplæring. Ombudet utfører sitt arbeid på et fritt og selvstendig grunnlag, og har taushetsplikt. Elev- og lærlingombudet skal være en brobygger mellom elever/lærlinger og den enkelte skole/bedrift, og politikere.

2013-10-20 23 13 33

Ombudet skal arbeide for å bevisstgjøre elever og lærlinger i forhold til deres opplæringsbetingelser, slik at de kan få større innflytelse på sin egen opplæringssituasjon.

I tillegg vektlegges elevene og lærlingenes ansvar for å bidra til utvikling av et godt læringsmiljø.

Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag samarbeider med Nord-Trøndelag fylkeskommune, Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag og andre relevante aktører for å fremme de beste løsningene for elevene og lærlingene i Nord-Trøndelag.