Elevombudet i media

Elev- og lærlingombudet opererer fritt og uavhengig av alle instanser i Nord-Trøndelag fylkeskommune, også overfor media. Ombudet ønsker også å være en ressurs for media innenfor regelverk og forvaltning i den videregående opplæringen i Nord-Trøndelag.

Kontaktinformasjon til elev- og lærlingombudet.

Pressemeldinger

 

Presseoppslag

Nå slipper de å betale varene selv, Trønder-Avisa 30.11.2012.  

Ikke råd til skoletur som ble eksamensoppgave, Trønder-Avisa 03.10.2012.  

Kvesser knivene for kamp om skolepenger, Trønder-Avisa 02.10.2012. 

1 av 3 nordtrøndere berørt av mobbing, Trønder-Avisa 21.06.2012. 

Torun er elevenes hauk, Trønder-Avisa 21.01.2012.

Pressebilder